NguyenHoangTuanold
item1

Nguyễn Hoàng Tuấn

Vợ: Kim Thoa, giáo viên
958/26/1/46 Lạc Long Quân,
P.8, Q. Tân Bình, TP. HCM., VN
(08) 38 656 647   -  090 859 4925
stephanotuan@yahoo.com
 

Trước học Lasan Taberd, 1970-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-75 CV Nha Trang. Về lại Lasan Taberd, đại học Bách Khoa, ra trường là Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.
Có gia đình, 1 con trai Hoàng Minh (+ con dâu),
1 con gái Thủy Tiên, và 1 cháu nội gái Yumi

NguyenHoangTuan3
NguyenKhacVinhold
item5

Nguyễn Khắc Vĩnh

Vợ:
VN
nkv57@yahoo.com
OT: 0909699545

1970-73 ĐTV Thủ Đức
1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang.
Dân Nha Trang, Có gia đình, x con, profession

 

NguyenKhacVinh1
KhongNgocThanhold
item9

Khổng Ngọc Thành

Vợ: Trần thị Mỹ Ngọc
TP HCM, Việt Nam
knthanh2012@gmail.com
 

Sinh 1958, 1972-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-74 CV Nha Trang. đầu năm 74 mình xin về. Có gia đình, 3 con gái và 1 cháu ngoại, thiếu hình gia đình của người con gái lớn. Làm nghề dạy học, sắp về hưu.

KhongNgocThanh1
NTienHungold
item13

Nguyễn Tiến Hùng

Vợ: Bích Thủy
TP HCM, Quận Tân Bình, VN
baothach1010@yahoo.com
 

1970-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang,
1975 Lasan Đức Minh. Có gia đình 1983, 2 con trai, nghề...
Phó ban-Ban đại diện CHS Lasan Đức Minh 2013-2018
Xem video Hùng và Thủy hát.

NTienHung1
BanhHuuPhuocold
item17

Bành Hữu Phước

Vợ: Nguyễn Thị Duyên
Tân Định, Việt Nam
Cell: 093-842-0709

1970-73 ĐTV Thủ Đức, về Sàigòn, lập gia đình 8-2005, hai con, trai: BH Thiên Phúc, gái: BH Hồng Phúc. Làm việc tại nhà thờ Tân Định, trông nom phòng tro cốt

TruongNgocSonold
item21

Trương Ngọc Sơn

Vợ: Lê Thu Trang
San Diego, CA, US
struong@qti.qualcomm.com

 

Sinh 1958, 1969-74 LS Đức Minh, 1975 CV Nha Trang
Có gia đình, 1 con gái Clara (concert pianist). Làm chip testing technician

TruongNgocSon1
item25

Lê Văn Tươi

Vợ:
Rạch Giá, VN
 

1970-73 ĐTV Thủ Đức, không có lên Nha Trang
 

item33

Đinh Xuân Hiệp

Vợ:
TP HCM, gần Tân Định, VN
dinhxuanhiep.dh@gmail.com

1970-73 ĐTV Thủ Đức, không có lên Nha Trang

DoanLS500
item37

Thái Thanh Trung

Vợ:
San Jose, CA
 

1970-73 ĐTV Thủ Đức, không có lên Nha Trang. Ở ĐTV nổi tiếng đánh bóng bàn. Có gia đình, x con
 

item29

Giã Hoàng Nhựt (Joseph)

Vợ: Dương Thị Thâm
TP HCM, Việt Nam
josnhutls@gmail.com
Skype: giahoangnhut
 

Sinh năm 1957, 1974 CV Nha Trang, là thành viên cuối cùng của đoàn 99. Có gia đình, 2 con trai, Luật sư.

GiaHoangNhut1
BanhHuuPhuoc3
item41

Ngô Văn Tuấn

Vợ:
Australia
 

1970-72 ĐTV Thủ Đức, không có lên Nha Trang.
Có gia đình, x con
 

DXHiep1