TMinhChienold
item1

Trần Minh Chiến

Vợ:
Houston, US

 

1970-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang.
Qua Mỹ 2012? Có gia đình, không con, Pharmacist

item5

Đặng Kim Quang

Vợ: Ngô Thị Thanh Tịnh
TP HCM, VN
dangkimquang@yahoo.com
 

1970-73 ĐTV Thủ Đức. Qua California một thời gian,
về VN lập gia đình năm 2000, 1 con gái Đặng Thùy Lynh,
nghề interior decorator

 

KimQuang1
Trungold
item9

Trương Ngọc Trung

Vợ: Thu Trang
San Diego, CA, US

 

1970-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang.
Ở Mỹ từ 19xx,
Có gia đình, x con, profession

VuTatLocold
item13

Vũ Tất Lộc (Anthony)

Vợ: Cao Kim Oanh
Hayward, California, US
em4lvu@yahoo.com
 

Sinh 3/1957, 1963-68 Lasan Đức Minh, 1969-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang. Tới Mỹ 1975, Ở South Carolina 1975-79, Oakland CA 1979-88, Hayward CA 1988 tới hiện nay.
Có gia đình, hai con trai. Làm cho Western Digital ở San Jose. Thích câu cá!

VuTatLoc4
PhamHuuQuangold
item17

Phạm Hữu Quang

Vợ: Hồng-Nhung
Menifee, CA, US
pham_quang@yahoo.com
 

1970-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang
Qua Mỹ năm 1975. Ở Chicago, Illinois từ 1975 đến 1980.
Sau đó dọn về Orange County, CA.
Có gia đình, một con trai John-Paul, đã về hưu.

PhamHuuQuang1
PhanVanMinhold
item21

Phan Văn Minh (Mitchell)

Vợ: Xuân Phụng
25852 Desert Trail,
Laguna Hills CA 92653
Tel: 949-278-4056
mphan@nailsalontv.com
Mphan@BellaVieNetWork.com

1970-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang. Qua Mỹ năm 1975. Lập gia đình 1984, ba con, business man.

PhanVanMinh1
NTranDuyHiepold
item25

Nguyễn Trần Duy Hiệp

Vợ:
San Diego, CA, US
hiepn@yahoo.com
 

1970-73 ĐTV Thủ Đức,
1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang
Ở Mỹ từ năm19xx?
Có gia đình, x con, profession

NTranDuyHiep2
NNgocLanold
item29

Nguyễn Ngọc Vân (Tony)

Vợ: Lâm Kim Phượng
Maryland, US
 

1970-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang
Ở Mỹ từ năm19xx? Có gia đình, 6 con gái, Business owner. Sinh 25 tháng 11 năm 1958, Chết 5-5-2016.

NNgocLan2
DoanLS500
TranMinhNgocold1
item33

Trần Minh Ngọc

Vợ: Nguyễn Thị Kim Oanh
Houston, Texas
tran3796@yahoo.com
 

1970-72 ?; 1972-73 ĐTV Thủ Đức
1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang.
Có gia đình, 4 con gái, 1 trai, business owner

 

TranMinhNgoc1