NTienDungold
item1

Nguyễn Tiến Dũng (Peter)

Vợ: Sue Agopian
Lebanon, New Jersey, US
peter@h2n.com
 

Sinh 1959, 1969 Lasan Đức Minh, 1970-73 ĐTV Thủ Đức
1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang. Qua Mỹ 8/1975 ở Utah.
1982 New Jersey, 1990 Ohio, 2006 New Jersey tới hiện nay.
Có gia đình, không con, Graphic Designer. Biệt danh: "Cà-rốt"

NTienDung3
TMinhQuocold
item5

Trần Minh Quốc

Vợ: Trang
Alexandria, Virginia, US
tssmtran@yahoo.com
 

1970-72 ?; 1972-73 ĐTV Thủ Đức
1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang.
Có gia đình, hai con, một gái một trai, Economist.

 

TMinhQuoc3
NBuuLocold
item9

Nguyễn Bửu Lộc

Vợ: Lan
Cergy St. Christopher, France
buuloc27@yahoo.fr
 

1970-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang.
Ở Pháp từ tháng 6/1975,
Có gia đình, ba con,
Program & Project Mgmt Specialist

NBuuLoc2
BuiQuangAnhold
item13

Bùi Quang Anh (Anthony)

Vợ: Madeleine Tuyết Vân
Orange, California, US
abui525@aol.com
 

1970-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang
Ở Hawaii 1975, dọn qua California 1981
Có gia đình, bốn con, 3 gái và 1 trai, 2 rể Mỹ,
Senior Accountant

BuiQuangAnh1
NVanHungold
item17

Nguyễn Văn Hùng

Vợ: Phương-Dung
Wacholderweg 43
21244 Buchholz, Germany
vhn@alice.de
vanhung1307@gmail.com
vanhung13@yahoo.de
 

1970-73 ĐTV Thủ Đức, 1974-75 Chuẩn Viện Nha Trang
Ở Germany/gần Hamburg từ năm 1980
Có gia đình, hai con Katharina-Uyen in white and
Christina-Thi in pink. Electronic/Electrical Engineer.

NVanHung1
NMinhPhungold
item21

Nguyễn Minh Phụng

Vợ: Hà
City?, Maryland, US
ngphung04@yahoo.com
 

1970-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang
Ở Mỹ từ năm 20xx?
Có gia đình, năm con, Store manager

NMinhPhung1
NNgocSinhold
item25

Nguyễn Ngọc Sinh

Vợ: Mai Trang
Orange County, CA, US
sinhnnguyen@yahoo.com
 

1970-73 ĐTV Thủ Đức, 1973-75 Chuẩn Viện Nha Trang
Ở Mỹ từ năm19xx? Có gia đình, bốn con, ba cháu,
Medical Devices Professional

NNgocSinh4
hoangvuold
item29

Vũ Huy Hoàng

Vợ: Vũ Nga
Austin, Texas, US
hoangngavu@gmail.com
 

1969-72: Đệ Tử Viện Lasan Mossard Thủ Đức
1972-76: Lasan Đức Minh, 1983 -99: Paris - France
1999 - present: Austin, Texas. Có gia đình, hai con gái, Software Engineer. Biệt danh "Hai Viên"

hoangngafamily1
DoanLS500