BTColombanold
item2

Bề Trên Colomban Lê Văn Đào

Sinh ngày: 02/5/1919. Nhận Áo Dòng ngày: 18/3/1937. Khấn lần đầu ngày: 19/3/1938. Khấn trọn đời ngày: 10/8/1944. Dạy việt văn. Chúa gọi về lúc 19g05' - 22/5/2016 tại nhà hưu dưỡng La San Mai Thôn, 970 Bình quới, P. 28, Bình Thạch, TP HCM, VN. Hưởng thọ 97 tuổi.

BTColomban2
FrVitalold2
item6

Fr. Vital Nguyễn Hưũ Quang

TP HCM, Việt Nam
vitalfsc@gmail.com
 

Sinh năm 1942, Mặc áo dòng 19xx, Đoàn 77,
Dạy toán, piano

FrVital1
item10

Paul Nguyễn Thế Hậu

Vợ:
TP HCM, Việt Nam
hau2150@yahoo.com
 

Sinh năm 1950, Đoàn 88, Mặc áo dòng 19xx, rời dòng 19xx. Có gia đình, x con, profession. Trưởng ban đại diện Hội Cựu La San 2015. Dạy các môn...

FrPaulHau1
AnthonyLoc1
item14

Nguyễn Tấn Lộc (Anthony)

Vợ: Mary-Rose
Milford, New Jersey, US
anguyen910@yahoo.com
 

Sinh năm 1950, 1962-64. Juvenat Thủ Đức
64-69 Chuẩn Viện - đồi Lasan, 69-70 Tập Viện - đồi Lasan
70-73  Kinh Viện Dalat - đoàn 88, 1973-74 Giáo sư Chuẩn Viện Lasan, 74-75 Giáo sư Taberd Lasan, 75-1976 Lincroft, NJ
Có gia đình, hai con, Web security consultant/retired

AnthonyLoc2
ChaHongold2
item18

Cha Phạm Quang Hồng (Michel)

Lockridge Parish,
Port Kennedy Parish
Perth, Australia
suphuhong@yahoo.com.au
 

Sinh January 17, 1949 tại Saigon, đi tu năm 1963, đoàn 85,
Mặc áo dòng 1975, gia đình có 3 chị em và 4 anh em. Ở tù CSVN 1975-1985, hiện là cha phó tại một cộng đồng công giáo VN tại Australia. Ở ĐTV, dạy vạn vật, hội họa, và thể thao.
Sept 2013 newspaper article.

ChaHong2
FrMutienold
item22

Nguyễn Đăng Ngọc (Mutien)

Brétiguy, France

 

Sinh năm 19xx, đoàn 67, mặc áo dòng 19xx, rời dòng 19xx
Có gia đình, 2 con, chết 2002 bệnh tim

FrMutien1
FrValeryAnold
item26

Frère Valery Nguyễn Văn An

San Jose, California
fscbantang@yahoo.com
 

Sinh năm 19xx, Mặc áo dòng 1971?, đoàn 84. Rời VN July 1983. Tới Philadelphia 8-1986, San Jose California 6-1990,
Ở ĐTV dạy toán và lý hoá.

FrValeryAn1
FrNghiaold
item30

Cựu SH Alphonse Nghiã

Vợ:
TP HCM, VN
ĐT: 3820-2375
 

Sinh năm 1948, đoàn 83, Mặc áo dòng 19xx, rời dòng 19xx
1975 về Tân Dịnh, Có gia đình, 1 con trai và một con gái, nghề dạy đàn guitar và trống.
Anh không dùng email và facebook vì không ngồi lâu được.

FrNghia1
FrPhuocMartinold2
item34

Phạm Ngọc Phước (Martin)

Vợ: Ann Xuyến Phạm
Houston, Texas, US
timlasan@outlook.com
 

Đoàn 87, 1960-64 ĐTV Thủ Đức, 64-68 Chuẩn Viện đồi Lasan Nha Trang, 74-75 Cựu Giáo sư Chuẩn Viện. Ở Hoa Kỳ từ 1975, rời dòng 1976 . Có gia đình, một con trai, 2 cháu nội. Retired with hobby: Nhiếp Ảnh & Hướng Đạo

FrPhuocMartin1
LeopoldKietold2
item38

Frère Leopold Phạm Hữu Kiệt

Sinh May 1, 1911. Vào dòng 3-1936, 1960 Lasan Đức Minh, 1970 Lasan Mossard Thủ Đức, 1975 Saigon, Thanh Mỹ community, 1981 qua Indonesia và New Orleans. 1982 De La Salle High School, New Orleans, 1995 Lafayette, LA. Chết August 27, 1998. Ở ĐTV, frère dạy công dân giáo dục, sinh ngữ, sử địa. Biography (pdf).

LeopoldKiet1991
FrTheodoreHungold
item42

Cựu SH Theodore Hưng

Houston, Texas, US
Does not have or use email
832-526-3147 cell

Đoàn 84, Có gia đình, hai con. Theodore Hưng now is legally blind. He can not drive nor read.

FrTheodoreHung1
FrereRolandold3
item46

Nguyễn Phan Anh (Roland)

Vợ: Nguyễn Thị Thanh Thúy
TP HCM, Việt Nam
Cell: 090-812-5553
nttt7458@gmail.com

Đoàn 83, Sinh 5/1945, Lập gia đình 1983, bốn con gái. Ở ĐTV dạy cưa hình gỗ. Dạy Pháp văn tại Lasan Taberd. Có tiệm may.

FrereRoland3
PascalTrieuold
item50

Lê Văn Triều (Pascal)

Vợ: Nguyễn Thị Phương Nam
(chết)
 

Đoàn 77, 19xx-19xx CV Đồi Lasan Nhatrang
197x-1975 Cựu giáo sư Chuẩn Viện
Ở Hoa Kỳ từ 1975, rời dòng 9/1975 . Có gia đình, 2 con trai, 3 cháu nội . Chết 12/2000.

PascalTrieu1
DoanLS500
FrPaulTrungold1
item54

BT Paul Nguyễn Thành Trung (Hiền Đệ)

Đoàn 6x, BT ĐTV Thủ Đức 1970, mất tại Việt Nam 1975. Tên đời của frere Paul Nguyễn Thành Trung. Tên được khi nhận lãnh áo dòng: Sư huynh Hiền Đệ. Frere có một người em sinh đôi tên là Nguyễn thanh Tín, cũng chết cùng chứng bệnh với frere và cách một năm sau tai Virginia, 1976. Frere còn có một người em khác là Frere Marcel Nguyễn thành Phước ̣chết ở VN, chôn ở Mai Thôn.

FrZacharieKietold
item1

SH Zacharie Nguyễn Tấn Kiệt

Đoàn 69, Sinh Feb 5, 1936. Nhận áo dòng Sept 5, 1953. Khấn trọn đời April 20, 1961. Được Chúa gọi về vào May 10, 2010 tại Lasan Mai Thôn, Việt Nam.