lasan.org

Trang thông tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam

Các sư huynh

Lasan Mossard

Lasan Đức Minh

Lasan Taberd

Cựu Lasan

lasan150.org

Cựu học sinh Lasan VN

lasan99@googlegroups.com
Chào anh em Lasan đoàn 99. Đây là email group dành riêng cho đoàn 99. Mọi thông tin và liên lạc xin anh em cứ gửi 1 email về cho lasan99@googlegroups.com là mọi người sẽ nhận được. Anh em biết ai trong lớp mình mà chưa có tên trong group này thì xin cho Hữu Quang biết để thêm vào.
About this group: Liên lạc với anh em Lasan thuộc khoá 99, bắt đầu từ Đệ Tử Viện Thủ Đức với BT Paul Trung, BT Columban Đào, frère Roland Anh, frère Valery An, frère Leopold Kiệt, etc. Ngoài đồi Lasan Nha Trang với BT Mutien, frère Paul Hậu, frère Theodore Hưng, etc.

DoanLS500
Lasancities