CVLS991920e1

Click vào link để xem những hình ảnh của ngày họp mặt Lasan taru 12-12-2015 tại miền nam California USA, nhìn thấy những khuôn mặt của những người thầy và các anh em sau hơn 40 năm xa cách, thưong ơi là thương!

Chuá Giêsu ngự trị lòng ta. Luôn luôn!

Hàng trên, từ trái qua phả: Nguyễn Q. Toàn (Lém), Lý Thụ Việt Dũng, Mai Năng Mười, Trần Xuân Quốc, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Trần Duy Nghĩa, Đồng Đức Thắng, Dr. Nguyễn Trọng Việt. Hàng giữa: Hồ Ngọc Tân, Martin Phạm Ngọc Phước, Trần Toàn, Hoàng Hải, Nguyễn Văn Ngưỡng, Nguyễn Trần Duy Hiệp, Phạm Hùng, Trần Minh Quốc. Hàng dưới: Phan Văn Minh, Ngô Văn Bình, Phạm Hữu Quang, Fr. Lý Thu Việt, Trần Minh Quốc, Fr. Valery Nguyễn Văn An, Hoàng Văn Thanh, Hoàng Thái Sơn.